Ordförande: Karl-Axel Mattsson
karl_axel.mattsson@me.com

 

Ledamot: Håkan Klang
klanghakan@gmail.com

 

Vice ordf: Torsten Eriksson
torsten.eriksson123@breband.net

 

HSB Ledamot: Jonny Ågren

 

Studieorg. Kaarina Hultinger
 

Sekreterare: Janet Johnsson
jonjan03@gmail.com

 

 

Suppleant: Hans SandströmLedamot Maritha Ljunggren Eriksson
 

 

Suppleant: Ingrid Gustavsson


 

Teknisk support: Håkan Palmgren