Vad gör jag när något akut händer ?

 
 El fel och vattenskada
 1. Ring ordf. Håkan Palmgren Tele: 026 27 59 66
 2. Ring vice v. Anki Johansson Tele: 070 627 11 68
 3. Ring någon annan i styrelsen.
 
 Störningar dagtid
 1. Ring ordf. Håkan Palmgren Tele: 026 27 59 66
 2. Ring vice v. Anki Johansson Tele: 070 627 11 68
 3. Ring någon annan i styrelsen.
 
 Störningar kvällar och nätter
 1. Ring Gävleborgs Bevakning Tele: 026 25 25 80

     
         

         
         

         
         

         
         

         
         
1. Ring Gävleborgs Bevakning  Tele: 026 25 25 80